Aprisco, winkels, kantoor, beleggingen, woningen

Disclaimer

aprisco.nl

1. Aansprakelijkheid
1.1. Wij besteden uiterste zorg aan de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website en het daarin opgenomen materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn
1.2. U bent zelf verantwoordelijk voor keuzes die u maakt op grond van de informatie op deze website alsmede voor het gebruik van die informatie. U kunt aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatie-voorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, door ons gewijzigd worden.
1.3. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website van de hand.

2. Privacy- en cookieverklaring
2.1. Privacy beleid
2.1.1. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen, nadat u ons daarom expliciet via het contactformulier op deze website heeft verzocht.
2.1.2. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.
2.2. Gebruik van cookies
2.2.1. Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.
2.2.2. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van haar ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over het gebruik van bezoekers van onze website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben kunnen hierop geen invloed uitoefenen.

3. Intellectuele eigendom
3.1. De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
3.2. De informatie op deze website mag uitsluitend door u zelf worden gebruikt. Het is u conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van Aprisco.

4. Links
Wij wijzen u er op dat bepaalde informatie van externe bronnen afkomstig kan zijn. Wij zijn daarvoor en voor de inhoud van websites die vanuit deze website zijn gelinkt of vanuit deze website zijn te bereiken, niet aansprakelijk.

Aprisco B.V.
Brink 29
9401 HT Assen
Postbus 767
9400 AT Assen
T 088 777 47 77
E info@aprisco.nl